Poslední možnost dotace na FVE do konce roku 2021

Plánovaná dotační podpora Národního plánu obnovy na fotovoltaické elektrárny, včetně akumulace elektrické energie, na podnikatelských budovách.


Cílem nové výzvy je podpořit přechod na čistší zdroje energie zvýšením instalovaného elektrického výkonu fotovoltaických elektráren u podpořených subjektů.

Podporované aktivity:
Podpora fotovoltaických elektráren, včetně akumulace elektrické energie, na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.)

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední i velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Cílové území: celá ČR, včetně Prahy.

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována na FVE o velikosti od 1 kWp do 1 MWp.
 • Míra podpory činí 35 % z ceny FVE a 50 % z ceny bateriového úložiště.
 • Plánovaná alokace výzvy je 1 mld. Kč.

Další informace:

 • Pouze 1 odběrné místo na projekt.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby!
 • K žádosti není nutné zpracovávat Energetický posudek, není třeba stavební povolení.
 • Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů.
 • K žádosti je třeba doložit Smlouvu o připojení k elektrizační soustavě, dále vlastnická práva k nemovitosti a 2 poslední účetní závěrky žadatele.
 • Výzva je průběžná (kontinuální) a jednokolová.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).
 • Výzva bude vyhlášena 29. 10. 2021, se sběrem žádostí od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 731 669 875.