Aktuality

OK HOLDING BULLETIN 2/2024

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2024

1.4.2024

Aprílových žertíků se v OK HOLDING nebojíme, ale publikování dalšího čísla bulletinu k 1. 4. patří a o tom žertovat nechceme.

V připravených rozhovorech jsme s klienty procestovali různé kouty nejen České republiky, a dokonce zvolili rozdílné dopravní prostředky. Nenechte si ujít jediný článek z nového vydání!

 Ke stažení:
OK HOLDING BULLETIN 2/2024

OK HOLDING s.r.o. mění svůj název na OK ECONOMY s.r.o.

Více informací

OK HOLDING s.r.o. mění svůj název na OK ECONOMY s.r.o.

14.2.2024

Ke 14. 2. 2024 dochází v uskupení OK HOLDING k přejmenování jedné z členských společností. Konkrétně se jedná o společnost OK HOLDING s.r.o., která nově ponese název OK ECONOMY s.r.o.

Jak již název napovídá, společnost rozšíří portfolio služeb v rámci uskupení o oblast účetnictví a ekonomiky.

OK HOLDING BULLETIN 1/2024

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2024

1.1.2024

Přivítejte nový rok chvilkou s naším bulletinem.

V prvním letošním čísle jsme v rozhovorech zrekapitulovali uplynulý rok, spojili zábavu s dobrým skutkem a pomohli křehkým motýlkům a mimo to jsme navštívili centrálu OK GROUP SLOVAKIA v Trnavě. O dalších zajímavých článcích se přesvědčte sami.

Přejeme pohodové novoroční čtení!

 

Ke stažení:

OK HOLDING BULLETIN 1/2024

PF 2024

Více informací

PF 2024

20.12.2023

Další rok uběhl jako mávnutím kouzelného proutku, proto přicházíme s přáním příjemného prožití vánočních svátků a děkujeme za dosavadní spolupráci. Do nového roku přejeme, abyste načerpali dostatek sil, které Vám pomohou uskutečnit všechna Vaše přání.

OK HOLDING BULLETIN 4/2023

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2023

1.10.2023

Načerpejte podzimní pohodu nejen s teplým čajem, ale také čtením dalšího čísla OK HOLDING BULLETINU obsáhlého mnoha rozhovory a články především z našeho "domovského" Brna.

Konec roku je v oblasti pojištění nejhektičtější, proto jsme toto vydání naplnili informacemi jak oborovými, tak kulturními, aby měl při čtení každý možnost alespoň na chvilkou odběhnout od denního shonu.

 

Ke stažení:

OK HOLDING BULLETIN 4/2023

OK HOLDING BULLETIN 3/2023

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2023

1.7.2023

Otevřete nejen pomyslné dveře druhé půlce roku 2023, ale také své poštovní schránky a prolistujte a pročtěte si nové vydání OK HOLDING BULLETINU.

Třetí vydání je tentokrát doslova nabité poutavými rozhovory s našimi klienty, obchodními partnery a kolegy. Nabídneme také oborové informace a představíme nové kolegy z členských společností uskupení OK HOLDING.

 

Ke stažení:

OK HOLDING BULLETIN 3/2023

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ léto 2023

Více informací

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ léto 2023

16.5.2023

Dotační zpravodaj léto 2023

Aktuální dotační zpravodaj s plánovanými dotačními výzvami ke stažení naleznete zde.

 

OK HOLDING BULLETIN 2/2023

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2023

1.4.2023

Encyklopedie Wikipedie říká, že: 1. duben je 91. dnem roku podle gregoriánského kalendáře, a do konce roku zbývá 274 dní. Svátek má Hugo. 1. duben je často nazýván „apríl“ - už do 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. My dodáváme, že je 1. duben je také již sedmým rokem dnem, kdy vychází druhé vydání našeho OK HOLDING bulletinu v daném roce.

I tentokrát jsme pro naše čtenáře připravili několik rozhovorů, novinek a informací o lidech i dění v našich členských společnostech z uskupení OK HOLDING.

Přejeme příjemné čtení!

 

Ke stažení:
OK HOLDING BULLETIN 2/2023

Nový dotační titul pro zemědělce

Více informací

Nový dotační titul pro zemědělce

30.1.2023

Ministerstvo zemědělství v rámci tzv. ekoschémat plánuje přerozdělit v následujících pěti letech miliardu korun na precizní zemědělství.

Pokud i vy zvažujete investici do nových technologií a chytrých systémů, neváhejte kontaktovat projektové manažery z naší sesterské společnosti Agroteam CZ a najděte společně to nejlepší řešení pro vaši firmu!

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/letak-cleverfarm-elektronicky.jpg

OK HOLDING BULLETIN 1/2023

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2023

1.1.2023

S prvním dnem nového roku přinášíme také první vydání OK HOLDING BULLETINU.

I tentokrát jsme pro naše čtenáře připravili několik rozhovorů, novinek a informací o lidech i dění v našich členských společnostech z uskupení OK HOLDING.

Po naplněných svátečních dnech vykročte do nového roku pozvolna a v klidu, nad stránkami našeho bulletinu. Přejeme příjemné čtení!

 

Ke stažení:
OK HOLDING BULLETIN 1/2023

PF 2023

Více informací

PF 2023

23.12.2022

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce.

Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2023 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

DOTin je tu již 10 let!

Více informací

DOTin je tu již 10 let!

13.12.2022

13. prosince 2022 slaví své první kulatiny společnost DOTin, člen uskupení OK HOLDING.

Přejeme DOTinu ještě několik dalších stejně úspěšných desetiletí na poli zemědělského poradenství!

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/velke-foto-003-vyroci.jpg

OK HOLDING BULLETIN 4/2022

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2022

1.10.2022

1. říjen je nejen mezinárodním dnem kávy, ale také dnem, kdy vychází letošní čtvrté vydání OK HOLDING BULLETINU.

I tentokrát jsme pro naše čtenáře připravili několik rozhovorů, novinek a informací o lidech i dění v našich členských společnostech uskupení OK HOLDING.

Není lepší způsob jak oslavit svátek kávy než právě šálkem dobré kávy - doplňte jej dobrým čtením a úspěšně vykročte do finální čtvrtiny letošního roku!

 

Ke stažení:
OK HOLDING BULLETIN - 4/2022

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost...

Více informací

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

19.8.2022

Úspory energie ve firmách

termín příjmu žádostí: od 1.9 2022 do 30. 11. 2023

žadatel: podnikatel (včetně zemědělských)

 • dotace: 35 - 65 % dle velikosti podniku
 • základní podmínky: lze pouze na nahrazující investice (nikoliv novostavby či nově zavedené technologie)
 • příklady investic: investice vedoucí k úsporám, např. zateplení, výměna oken, výměna osvětlení, výměna technologie posklizňové linky nebo chlazení mléka za energeticky úspornější atp.

 

Pro více informací kontaktujte naše kolegy.

OK HOLDING BULLETIN 3/2022 v nové podobě

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2022 v nové podobě

1.7.2022

1.ledna 2017 jsme našim klientům, obchodním partnerům i spolupracovníkům představili první vydání OK HOLDING BULLETINU. Za více než 5 let jsme připravili 25 vydání tohoto holdingového časopisu, v němž přijala pozvání k rozhovoru řada našich úspěšných klientů a obchodních partnerů. V bulletinu jsme také představovali naše kolegy, informovali o dění v členských firmách i o dalších zajímavostech.

Dnes představujeme bulletin v nové podobě. A ač je toto aktuální vydání vizuálně zcela odlišné (o důvodech se dozvíte více na stranách 30 - 33), věříme, že to dobré si zachoval a že se Vám bude líbit!

 

Ke stažení:
OK HOLDING Bulletin - 3/2022

Vyhlášena nová výzva na Úspory vody v průmyslu

Více informací

Vyhlášena nová výzva na Úspory vody v průmyslu

5.5.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu cirkulární ekonomiky – úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy. Pro průmyslové podniky je připravena 1 miliarda korun.

Výzva Úspora vody v průmyslu se zaměřuje na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řádu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku. 

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT:

 • Malé, střední i velké podniky (fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ).
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi podporovaná podnikatelská odvětví, tedy vyjma činností zemědělské prvovýroby (tzn. zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura).

FORMA A MÍRA PODPORY:

 • Míra podpory bude poskytována až do výše 40 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč (= prvotní investice projektu min. 2,5 mil. Kč).
 • Maximální dotace do výše 25 mil Kč.
 • Plánovaná alokace výzvy = 1 mld. Kč.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).

JAKÉ NÁKLADY JSOU ZPŮSOBILÉ:

 • stroje a zařízení a zařízení (včetně hardwaru a softwaru)
 • stavební práce (nezbytně nutné pro realizaci opatření)
 • inženýrské sítě (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace)
 • inženýrská činnost (maximálně do výše 5 % nákladů rozpočtu projektu)

Příklady způsobilých aktivit:

V rámci výzvy jsou podporované aktivity v rámci podniku (tzn. uzavřený areál – místo realizace projektu), které prokazatelně povedou k vyčíslitelné k úspoře vody:

 • zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody (eliminace potřeby vody v podniku) v rámci výrobního procesu;
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský, recyklační aj.);
 • instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) pro opětovné využívání vody v jiných procesech (vč. sociálních zařízení);
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) - údržba, logistika, doprava, sociální zařízení;
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;
 • optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství;
 • zlepšení infrastruktury v rámci podniku (snížení netěsností rozvodů vod);
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků;
 • zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství apod.

NELZE podpořit projekty, které:

 • jsou zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku či na změnu zdrojů vody nebo jejich kapacity;
 • zahrnují nákup použitého vybavení;
 • byly zahájeny před datem podání žádosti o podporu (tzn. zahájení prací v rámci investice nebo právně vymahatelný závazek – smlouva, faktura apod.)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VÝZVY:

 • V rámci navrhovaných opatření projektu musí být vodním auditem prokázána úspora vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.
 • V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení platí:
  • roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení;
  • zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝZVY:

 • Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 12. 2024.
 • Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány do 31. 3. 2023 a doloženy do 30. 4. 2023.
 • Podklady vydané ze strany stavebního úřadu musí být vydané do 30. 9. 2023 a doložené do 31. 10. 2023.

DALŠÍ INFORMACE:

 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 12. 5. 2022 do 30. 9. 2022 (nebo do vyčerpání alokace).
 • Povinnou přílohou žádosti je vypracovaný Vodní audit.
 • V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.
 • Udržitelnost projektu je 5 let od data ukončení projektu.
 • Podporované jsou projekty s místem realizace na celém území ČR, vč. hl. města Prahy.

Informační leták výzvy je k dispozici ke stažení pod níže uvedeným odkazem:
Úspory vody v průmyslu (NPO)

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/eko.jpeg

OK HOLDING BULLETIN 2/2022

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2022

1.4.2022

Letošní druhé, jarní vydání OK HOLDING BULLETINU je tu. Nahlédněte s námi do jeho obsahu: ústřední rozhovor s viceprezidentkou holdingu MEDIS, Blankou Kropáčovou Kalcsovou, obchodní výsledky OK HOLDING, rozhovor s Pavlem Soukopem v rubrice "Z blízka“ o AGRO Brno - Tuřany…

To je jen malá ochutnávka z aktuálního vydání, v němž samozřejmě nebudou chybět odborné příspěvky z dalších společností uskupení OK HOLDING.


Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 2-2022
 

První výzva z Národního plánu obnovy na instalaci FVE

Více informací

První výzva z Národního plánu obnovy na instalaci FVE

8.3.2022

Byla vyhlášena očekávaná dotační výzva z Národního plánu obnovy na podporu instalace střešních fotovoltaických elektráren vč. akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách.

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Instalace střešních fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků, a podpora na akumulaci elektrické energie (v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie).
V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE a musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů.

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT:

 • Malé, střední i velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání žadatele nesmí spadat pod ekonomickou činnost Rybolov a akvakultura.
 • Cílové území: celá ČR, včetně Prahy.

FORMA A MÍRA PODPORY:

 • Dotace je poskytována na FVE o velikosti od 1 kWp do 1 MWp včetně.
 • Míra podpory činí 35 % z ceny FVE
  + 50 % pro systém akumulace mimo území hl. města Prahy
  + 45 % pro systém akumulace na území hl. města Prahy
 • V případě realizace baterie s kapacitou převyšující výkon FVE, bude výše dotace vypočtena pouze pro velikost baterie (kWh) odpovídající výši výkonu FVE (kWp).
 • Výše způsobilých výdajů a dotace se stanovuje prostřednictvím aplikace jednotkových nákladů vzhledem k výkonu FVE (případně akumulace) a místu realizace projektu.
 • Výše dotace není ovlivněna velikostí podniku žadatele.
 • Do způsobilých výdajů projektu lze zahrnout také náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY – KOMPONENTY INSTALOVANÉ FVE TECHNOLOGIE:

Podpořeny budou výrobny, ve kterých budou instalovány fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/specificke-normy-fve-npo.png

DALŠÍ INFORMACE:

 • Výzva je vyhlášena, se sběrem žádostí od 22. 3. 2022 do 30. 6. 2022 (nebo do vyčerpání alokace).
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze 1 odběrné místo.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby.
 • K žádosti není nutné zpracovávat Energetický posudek.
 • Ve většině případů není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů.
 • K žádosti je třeba doložit Smlouvu o připojení k elektrizační soustavě a vlastnická práva k nemovitosti nebo její části určené pro instalaci FVE.
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti zveřejněné 2 poslední účetní závěrky a musí mít zapsané skutečné majitele dle zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba doložit relevantní dokumenty ze strany stavebního úřadu.
 • Výzva je průběžná (kontinuální) a jednokolová.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

OK HOLDING BULLETIN 1/2022

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2022

1.1.2022

Představujeme OK HOLDING BULLETIN 1/2022. Pozvání k titulnímu rozhovoru tentokrát přijal Milan Ondra, jeden ze zakladatelů OK GROUP, a vy se tak dočtete o zásadní změně, která jeho i nás v následujících týdnech čeká.

V dalším rozhovoru, v rubrice “Z blízka”, pak právě Milan Ondra vyzpovídal našeho klienta, zlatého olympijského střelce, Jiřího Liptáka. Oba rozhovory doplňují osobité fotografie renomovaného brněnského fotografa Romana France.
Slovenští kolegové představují dalšího z našich klientů, společnost AUTO¬-IMPEX, která je autorizovaným prodejcem a servisem vozidel značek Nissan, GT-R, Fiat, Fiat Professional, Iveco, Iveco Bus a Iveco Magirus. Určitě doporučujeme také příspěvek Lukáše Horáčka o milníku, kterého se podařilo v uplynulých týdnech dosáhnout společnosti OK BROKERS. Aktuální vydání bulletinu doplňují informace o dění v OK HOLDING či odborné příspěvky o pojištění, investicích a dotacích.
 

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 1-2022

Pour féliciter 2022

Více informací

Pour féliciter 2022

17.12.2021

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2021!

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/pf2022-elektronicke-na-sirku-okh-cz-1.png

Aktuální dotační možnosti pro obce do 3 000 obyvatel

Více informací

Aktuální dotační možnosti pro obce do 3 000 obyvatel

8.10.2021

Hlavním účelem jednotlivých programů je rekonstrukce, údržba a správa obecních budov, sportovišť a dalších veřejných nemovitostí či podpora výstavby technické infrastruktury obcí.

Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR):

Cílem výzvy, resp. podprogramů, je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Vyhlašováno bývá ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR každoročně na podzim.
Příjem žádostí byl zahájen se sběrem do 17. 12. 2021

Vyhlášené podprogramy:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory činí až 80 % ze způsobilých výdajů.
 • Dotace na jednu akci je poskytována ve výši 500 tis. Kč - 10 mil. Kč.

 Typické projekty programu:

 • rekonstrukce sportovních ploch
 • přístavba kulturních domů
 • revitalizace nábřeží, náměstí nebo prostor před školou
 • budování komunitních center, apod.

Neuznatelné náklady:  

 • vybudování nové místní komunikace, vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení (vč. sloupů vedení)
 • parkové, sadové a zahradní úpravy či úprava veřejného prostranství.

Podpora regionálních kulturních tradic (MK ČR):

Žádosti o dotaci v roce 2022 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu regionálních kulturních tradic přijímá Ministerstvo kultury ČR následovně:

 • 1. kolo – nejpozději do 30. 9. 2021
 • 2. kolo – nejpozději do 29. 4. 2022

Na co je program zaměřen:
V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté s následujícími událostmi:

 • s významnými výročími měst a obcí,
 • s významnými výročími kulturně-historických událostí,
 • s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Forma a míra podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (dle možností rozpočtu MK a významu projektu).

Kdo může o dotaci požádat:

 • Obce a města,
 • Fyzické a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok s tím, že:
  • právnická osoba, musí mít sídlo na území České republiky
  • fyzická osoba, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).

Technická infrastruktura:

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace.
Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Zahájení příjmu žádostí se očekává začátkem roku 2022.

Forma a míra podpory:

 • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební zainvestovaný pozemek, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.
 • Pro výši dotace je rozhodující počet přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů v rámci projektu.
 • Žadatel může na jeden zainvestovaný pozemek určený k následné výstavbě rodinných nebo bytových domů podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace nás kontaktujte:
+420 728 618 291
info@okgrant.cz

Nová zelená úsporám – Bytové domy

Více informací

Nová zelená úsporám – Bytové domy

5.10.2021

Dotační podpora zaměřená na zateplení, novostavby, zdroje energie, adaptační a mitigační opatření a projektovou přípravu v rámci změny klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.
– bytový dům = stavba pro bydlení se 4 a více b.j., více než 50% podlahové plochy slouží pro trvalé bydlení

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu:

A. zateplení + výměna výplní otvorů
B. novostavby
C. zdroje energie (výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání, teplo z odpadní vody)
D. adaptační a mitigační opatření (stínící technika, zelené střechy, dešťová voda,  E-mobilita – instalace dobíjecích stanic BD,  zeleň)
E. projektová příprava


Kdo může o dotaci požádat:

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytovýchdomů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Forma a míra podpory:

 • maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem
 • míra podpory činí 50 % 

Podmínky žádosti:

 • bezdlužnost (FU, OSSZ, MF)
 • zápis skutečného majitele
 • schopnost doložit předfinancování projektu

Přílohy žádosti:

 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti.
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
 • Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda – předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup bytové jednotky podané před realizací.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva v případě podpory na výměnu zdrojů tepla.
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje – v případě podpory na výměnu zdrojů tepla.
 • Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace v případě podpory na adaptační a mitigační opatření.
 • Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu.

Další informace:

 • Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Časová způsobilost výdaje: od 1.1.2021.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci více opatření.
 • Jeden bytový dům = max. jedna žádost.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
 • Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 734 687 831.

OK HOLDING BULLETIN 4/2021

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2021

1.10.2021

Poslední letošní vydání OK HOLDING BULLETINU právě vychází. V úvodním příspěvku představují naši kolegové z OK GROUP SLOVAKIA jednoho ze svých předních obchodních partnerů, společnost WOOD & Company, která v letošním roce slaví již 30 let svého působení v Česku a na Slovensku.

Ani tentokrát nechybí pravidelné rubriky: „Z blízka“ nahlédneme do tetovacího studia Jiřího Tylšara, „Na slovíčko“ pozval Jiří Volek z OK GROUP v Hradci Králové kolegyni Gabrielu Zákravskou a v „interview“ jsme vyzpovídali výkonného ředitele České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Marka Černocha. Ohlédněte se s námi také za letními akcemi, ať již těmi formálními či neformálními, které jsme v rámci společností uskupení OK HOLDING v minulých týdnech pořádali. 


Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 4-2021
 

Poslední možnost dotace na FVE do konce roku 2021

Více informací

Poslední možnost dotace na FVE do konce roku 2021

22.9.2021

Plánovaná dotační podpora Národního plánu obnovy na fotovoltaické elektrárny, včetně akumulace elektrické energie, na podnikatelských budovách.

Cílem nové výzvy je podpořit přechod na čistší zdroje energie zvýšením instalovaného elektrického výkonu fotovoltaických elektráren u podpořených subjektů.

Podporované aktivity:
Podpora fotovoltaických elektráren, včetně akumulace elektrické energie, na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.)

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední i velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Cílové území: celá ČR, včetně Prahy.

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována na FVE o velikosti od 1 kWp do 1 MWp.
 • Míra podpory činí 35 % z ceny FVE a 50 % z ceny bateriového úložiště.
 • Plánovaná alokace výzvy je 1 mld. Kč.

Další informace:

 • Pouze 1 odběrné místo na projekt.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby!
 • K žádosti není nutné zpracovávat Energetický posudek, není třeba stavební povolení.
 • Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů.
 • K žádosti je třeba doložit Smlouvu o připojení k elektrizační soustavě, dále vlastnická práva k nemovitosti a 2 poslední účetní závěrky žadatele.
 • Výzva je průběžná (kontinuální) a jednokolová.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).
 • Výzva bude vyhlášena 29. 10. 2021, se sběrem žádostí od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 731 669 875.

Dotace na investice v rámci digitální transformace podniků

Více informací

Dotace na investice v rámci digitální transformace podniků

15.8.2021

Cílem nové výzvy Digitální podnik programu ICT a sdílené služby je zavádění digitálních technologií určených k snižování tvorby odpadů a zvyšování produktivity a dostupnosti vnitropodnikových služeb.

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.
Podpořeny budou aktivity zahrnující investici či pořízení ICT produktů a služeb za účelem:

 • zajištění zásadní změny celkového výrobního postupu
 • založení nové provozovny / rozšíření kapacity stávající provozovny
 • rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny

 

Jaké náklady jsou v rámci výzvy způsobilé:

 • dlouhodobý hmotný majetek - náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu
 • ostatní služby - náklady na služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity aj., které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a pronájem softwaru na dobu realizace projektu (výdaje na cloudové služby zahrnující poplatky)
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/info.png

Způsobilé výdaje zahrnují následující klíčové oblasti podpory:

A. Investiční výdaje:

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/investice.png

B. Neinvestiční výdaje (podpora de minimis):

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/neinvestice.png

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví (pořizované technologie nesmí být předmětem hlavní podnikatelské činnosti):
  • zpracovatelský průmysl;
  • stavebnictví;
  • velkoobchod a maloobchod;
  • stravovací služby;
  • vzdělávání;
  • zdravotní a sociální péče, aj.

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč – 10 mil. Kč.
 • Plánovaná alokace výzvy je 300 mil. Kč.
 • Míra podpory se odvíjí od regionálního zařazení místa realizace projektu:
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/regionalni-mapa.png

Další informace:

 • Před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů.
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 31. 3. 2023.
 • Projekt musí obsahovat pouze jednu etapu.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele je otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021.

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

Nová výzva na podporu podnikům postiženým tornádem

Více informací

Nová výzva na podporu podnikům postiženým tornádem

2.8.2021

Cílem nové výzvy programu Nemovitosti je rychlá podpora obnovy podnikatelské činnosti a dlouhodobého hmotného nemovitého majetku určená výhradně na podporu podnik. subjektů postižených zásahem tornáda dne 24. června 2021.


Výzva cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

Na co lze získat podporu:

Podpořeny budou podnikatelské objekty, které jsou v současné době technicky nevyhovující a pro ekonomickou činnost uživatele nemovitosti je lze efektivně využít pouze za podmínky realizace projektu obnovy či rozšíření objektu:

aktivita a)

 • kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku pro účely podpory obnovy podnikatelské činnosti po odečtení pojistných plnění
 • vyčíslení škody na nemovitém majetku žadatele bude doloženo hlášením pojistné události, posudkem znalce v oblasti ekonomiky, apod.
 • do dvou let od získání dotace musí být ze strany žadatele obnovena provozovna v místě původní realizace nebo v rámci stejného NUTS 2
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/pojistna-plnni.png

aktivita b)

 • rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt – úprava pozemků, výstavba zpevněných ploch, odstranění poničených staveb, rozšiřování stávajících provozoven + výdaje na služby expertů a náklady na projektovou a inženýrskou činnost
 • původní provozovna, může být v rámci projektu rozšířena za podmínky, že dojde k navýšení původní podlahové plochy nebo kubatury min. o 20 %, avšak maximálně o 200 %
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/200-procent.png

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ s min. 2 uzavřenými účetními obdobími, které prokážou vlastnická práva k nemovitosti.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
  • těžba a dobývání;
  • zpracovatelský průmysl;
  • stavebnictví;
  • velkoobchod a maloobchod;
  • doprava a skladování;
  • stravovací služby;
  • vzdělávání;
  • zdravotní a sociální péče;
  • peněžnictví a pojišťovnictví;
  • ostatní činnosti: informační a komunikační, profesní, vědecké a technické, administrativní a podpůrné, kulturní, zábavní a rekreační, oblast nemovitostí
    

Forma a míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč – 35 mil. Kč.
 • Aktivita a) Projekt obnovy podnikatelského subjektu:
  • alokace: 400 mil. Kč
  • dotace až 100 % způsobilých výdajů ponížených o pojistná plnění a jiné náhrady škod pro malý i střední podnik
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/maly.png
 • škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %

   
 • Aktivita b) Projekt rozšíření podnikatelského subjektu:
  • alokace: 100 mil. Kč
  • malý podnik 45 % a střední podnik 35 % způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a)
https://www.okgrant.cz/media/aktuality/obrazky/aktiv-b.png
 • maximální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 10 000,- Kč/ m3 obestavěného prostoru objektu po realizaci projektu
   

Další informace:

 • Před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.
 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023.
 • Projekt lze rozdělit do více etap.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele (v rámci aktivity b) je otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Žadatel smí v této výzvě podat max. 2 projekty do každé aktivity; na jedno místo realizace lze podat 1 žádost v aktivitě a) a 1 žádost v aktivitě b).
 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 16. 8. 2021 do:
  • aktivita a) 31. 12. 2021
  • aktivita b) 29. 10. 2021

 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

https://www.okgrant.cz/media/aktuality/nahledy/web-vyzva-nem-vi-1072x500.png

OK HOLDING BULLETIN 3/2021

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2021

1.7.2021

V první prázdninový den představujeme nový OK HOLDING BULLETIN. Přijměte tedy pozvání k návštěvě města Šumperka v titulním rozhovoru s Jakubem Jirglem, jeho místostarostou.

Poznejte „Z blízka“ polní roboty, kdy průvodcem světem precizního zemědělství Vám bude Michal Krutiš ze společnosti  AGRI-PRECISION. V rozhovoru s Markem Kiš-Bandi se s námi přesuňte na Slovensko a přečtěte si o Hilti Slovakia, jedničce na trhu v segmentu stavební techniky.


O Vaši pozornost se bude ucházet i Rami Makki, který Vám představí OK HOLDING PREMIUM, naši novou servisní společnost. A ani v tomto vydání samozřejmě nechybí novinky z pojistného trhu, aktuální dotační příležitosti a informace z našich holdingových společností. 


Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 3-2021
 

OK HOLDING BULLETIN 2/2021

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2021

1.4.2021

V druhém vydání OK HOLDING BULLETINU vám přinášíme poutavý rozhovor s MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou jihomoravské zdravotnické záchranné služby. Dozvíte se, jaká je práce záchranáře, jaké problémy musí vedení řešit i co nového připravují.

V rubrice “Z blízka” nahlédnete do módního průmyslu, kde vám společnost 1981 představí svůj koncept obchodu s použitým oblečením.


Zavřená výstaviště jsou velkou komplikací, ale také důvodem pro hledání nových obchodních příležitostí, a to jak v Čechách, tak i na Slovensku. V rozhovoru s Alexandrem Rozinem ml., výkonným ředitelem slovenské společnosti INCHEBA, a.s., se dozvíte nejen o problémech v tomto sektoru, ale i o novém návrhu kulturního a kongresového centra v Bratislavě.
A samozřejmě nechybí spousta dalších, věříme, že zajímavých, informací z našich holdingových společností.

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 2-2021

Dotační zpravodaj

Více informací

Dotační zpravodaj

1.3.2021

Připravili jsme pro Vás ucelený přehled připravovaných dotačních programů, které bude možné čerpat v roce 2021.

Připravili jsme pro Vás ucelený přehled připravovaných dotačních programů, které bude možné čerpat v roce 2021. V příloze naleznete kompletní informace k jednotlivým dotačním programům a podpoře pojištění, včetně termínů, podmínek a výše dotace. Více zde.

OK HOLDING BULLETIN 1/2021

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2021

1.1.2021

OK HOLDING Bulletin vstupuje do nového ročníku! Je nám velkou ctí přiblížit Vám, prostřednictvím rozhovoru s generálním ředitelem České filharmonie, Davidem Marečkem, tento světově proslulý symfonický orchestr.

Z blízka nahlédneme na filmové producenty ze zlínské společnosti Bumerang Film. Samozřejmě nemůžeme opomenout představení nových tváří a tentokrát i nové divize uskupení OK HOLDING. První vydání letošního roku doplňuje také řada, věříme, že i pro Vás zajímavých, informací z našich dceřiných společností.


Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 1-2021
 

OK HOLDING BULLETIN 4/2020

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2020

1.10.2020

významný český podnikatel Josef Zajíček svou novou podnikatelskou aktivitu - vlastní značku hodinek „BOHEMATIC“, v rubrice Z blízka poznáte aktivity skupiny AUTO UH Pavla Buraně a doporučujeme také rozhovor s Milanem Pavelkou z vinařské společnosti VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN na straně 20. Rovněž vám představíme nové kolegy v rámci uskupení OK HOLDING a jako obvykle vás seznámíme s aktuálním děním z našich holdingových společností.

Ke stažení
OKH Bulletin 4-2020

OK HOLDING BULLETIN 3/2020

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2020

1.7.2020

V aktuálním čísle OK HOLDING Bulletinu si můžete přečíst několik zajímavých rozhovorů: s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, Alešem Cabicarem, s Mariánem Šebestou z Povodí Labe a také Václavem Staňkem o jeho značce ručně šitých bot Vasky. Dále se dozvíte, jak koronavirus ovlivnil fungování/podnikání našich klientů a spoustu dalších informací.

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 3-2020

OK HOLDING BULLETIN 2/2020

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2020

1.4.2020

Druhé číslo OK HOLDING Bulletinu, které vychází v původně plánovaném termínu konání jednoho z největších zemědělských veletrhů v Evropě – TECHAGRO, je zaměřené především na zemědělství.

Ačkoliv si situace kolem šíření koronaviru vynutila odložení veletrhu na příští rok, věříme, že v bulletinu naleznete spoustu zajímavých článků. Mimo jiné se dozvíte, jak se pěstuje mák na Slovensku nebo český česnek, s jakými technologiemi pracují studenti Agronomické fakulty a spoustu dalších zajímavostí.


Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 2-2020
 

OK HOLDING BULLETIN 1/2020

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2020

1.1.2020

Co obnáší práce na pozici výkonného ředitele Arcibiskupství pražského, jak jezdit v zimě na silnicích s klidem, rozhovory s našimi zákazníky MEDUSE DESIGN a AVIS a spoustu dalších zajímavostí si můžete přečíst v letošním prvním čísle OK HOLDING Bulletinu.

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 1-2020

OK HOLDING BULLETIN 4/2019

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2019

1.10.2019

Zamyšlení Jana Malocha nad současnou situací na trhu práce, rozhovor s Petrem Otáhalem, ředitelem přední dopravní společnosti HELICAR či rozhovor s generálním ředitelem Agra pojišťovny, Markem Bizoněm - to jsou jen některá z řady témat našeho letošního posledního vydání OK HOLDING BULLETINU.

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 4-2019

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2019

Více informací

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2019

1.8.2019

V zemědělském speciálu OK HOLDING Bulletinu si můžete přečíst dva poutavé rozhovory – s Milanem Hančem z Jahodárny Vraňany na Mělnicku nejen o pěstování jahod a s Vladimírem Erpsem ze společnosti Probitas o zemědělství, dotacích a také o tom jaké to je vést hotel.

Dále se v tomto čísle dozvíte informace o podzimních dotačních výzvách, dotacích OP PIK pro zemědělské podnikatele a mnoho dalšího z oblasti zemědělství.

Ke stažení

OK HOLDING Bulletin Zemědělský speciál 2019 

OK HOLDING BULLETIN 3/2019

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2019

1.7.2019

Představujeme třetí číslo našeho čtvrtletníku, ve kterém se dozvíte, co obnáší profese daňového poradce, že CARkulka zvítězila, naleznete zde také pozvánku na výstavu Země Živitelka a mnoho dalších zajímavých článků.

Ke stažení
OK HOLDING Bulletin 3-2019

OK HOLDING BULLETIN 2/2019

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2019

1.4.2019

V letošním druhém čísle našeho čtvrtletníku OK HOLDING Bulletinu si můžete přečíst zajímavý rozhovor s kvestorem Ing. Liborem Sádlíkem z Mendelovy univerzity, která letos slaví 100 let od založení, na straně 17 nepřehlédněte pozvánku společnosti OK KLIENT na konferenci finančních poradců FINfest a naleznete zde spoustu dalších informací týkajících se společností uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OKH Bulletin 2-2019

OK HOLDING BULLETIN 1/2019

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2019

1.1.2019

Dovolte nám představit letošní první číslo OK HOLDING Bulletinu, ve kterém opět najdete spoustu zajímavých informací o dění v jednotlivých společnostech uskupení OK HOLDING.

Bulletin vychází v inovovaném designu.


Ke stažení
OKH Bulletin 1-2019
 

OK HOLDING BULLETIN 4/2018

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2018

1.10.2018

Představujeme letošní poslední číslo čtvrtletníku OK HOLDING BULLETIN, ve kterém si můžete přečíst zajímavý rozhovor s Pavlem Dvořáčkem ze společnosti RUDOLF JELÍNEK anebo s Ing. Jaroslavem Besperátem o marketingu v České podnikatelské pojišťovně. Dále se dozvíte spoustu zajímavých informací z dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK HOLDING BULLETIN 4-2018

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2018

Více informací

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2018

1.8.2018

Nové speciální číslo časopisu OK HOLDING BULLETIN Zemědělský speciál 2018 vychází při příležitosti jubilejního 45. ročníku výstavy Země Živitelka.

V hlavním rozhovoru s panem Zdeňkem Částkou se dozvíte, jak hospodaří společnost AGROSPOL, Malý Bor na Klatovsku, informace o očekávaném podzimním kole Programu rozvoje venkova zaměřeném na dotace a další zajímavé novinky z oblasti zemědělství.

Ke stažení

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2018 

OK HOLDING BULLETIN 3/2018

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2018

1.7.2018

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku OK HOLDING BULLETIN. Ve třetím čísle si přečtete nejen poutavý rozhovor s Ing. Liborem Burianem, MBA o společnosti MATRIX a.s., ale najdete zde i spoustu dalších zajímavých informací týkajících se společností v uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK HOLDING BULLETIN 3-2018

OK HOLDING BULLETIN 2/2018

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2018

1.4.2018

Letošní druhé číslo OK HOLDING Bulletinu má v souvislosti s nadcházejícím mezinárodním veletrhem TECHAGRO v podtitulu „zemědělský speciál“. Najdete v něm zajímavé články nejen z oblasti zemědělství, ale také spoustu dalších zajímavých informací z dění v rámci uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK HOLDING BULLETIN 2-2018

OK HOLDING BULLETIN 1/2018

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2018

1.1.2018

V novém čísle čtvrtletníku OK HOLDING Bulletinu si můžete přečíst rozhovor s Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th. D. a spoustu dalších zajímavých článků mapujících dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK HOLDING BULLETIN 1-2018

OK HOLDING BULLETIN 4/2017

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 4/2017

1.10.2017

Ve čtvrtém čísle našeho čtvrtletníku najdete opět spoustu zajímavých informací o dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK Holding Bulletin 4-2017

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2017

Více informací

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2017

1.8.2017

Nové speciální číslo časopisu OK HOLDING BULLETIN Zemědělský speciál 2017 právě vychází.

Ke stažení

OK HOLDING BULLETIN - ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL 2017

OK HOLDING BULLETIN 3/2017

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 3/2017

1.7.2017

Představujeme třetí číslo čtvrtletníku, ve kterém se dozvíte o dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING a další zajímavé informace.

Ke stažení
OK Holding Bulletin 3-2017

OK HOLDING BULLETIN 2/2017

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 2/2017

1.4.2017

Představujeme druhé číslo čtvrtletníku, mapujícího dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OK Holding Bulletin 2-2017
 

OK HOLDING BULLETIN 1/2017

Více informací

OK HOLDING BULLETIN 1/2017

1.1.2017

Představujeme první číslo čtvrtletníku, mapujícího dění v jednotlivých firmách uskupení OK HOLDING.

Ke stažení
OKH BULLETIN_1/2017