Kontakty

Ing. Zuzana Bumbová

Dotační poradenství IROP, OP PIK

mobil: +420 734 687 831

email: zbumbova@okgrant.cz

Bc. Klára Zahradníčková

Dotační poradenství OP PIK

pobočka Brno

mobil: +420 603 833 874

email: zahradnickova@okgrant.cz

Iva Táchová

Správa firmy

tel: 387 002 886

mobil: 606 753 731

email: tachova@agroteam.cz