Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Úspory energie ve firmách


termín příjmu žádostí: od 1.9 2022 do 30. 11. 2023

žadatel: podnikatel (včetně zemědělských)

  • dotace: 35 - 65 % dle velikosti podniku
  • základní podmínky: lze pouze na nahrazující investice (nikoliv novostavby či nově zavedené technologie)
  • příklady investic: investice vedoucí k úsporám, např. zateplení, výměna oken, výměna osvětlení, výměna technologie posklizňové linky nebo chlazení mléka za energeticky úspornější atp.

 

Pro více informací kontaktujte naše kolegy.