Společnost OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství pro projekty s podporou fondů Evropské unie a národních dotačních programů. Zaměřuje se zejména na podnikatelské subjekty a možnosti získání dotací pro jejich záměry z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro klienty z řad církví a neziskových organizací nabízí OK GRANT administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Společnost je členem uskupení majetkově propojených společností v rámci OK HOLDING.

 

NABÍDKA SLUŽEB

Naše služby zahrnují zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrových řízení na dodavatele dle pravidel dotačních titulů, zajištění realizačního managementu, tj. administrativy spjaté s vyplacením dotace a řízením projektu po dobu udržitelnosti. Umíme dojednat zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci od externích dodavatelů, jako jsou studie proveditelnosti, projektová dokumentace, energetické posudky, inženýrská činnost a další.

Dále vám též, v rámci sdružení OK HOLDING, umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.

 

AKTUALITY

 
29.07.2020

Nové možnosti na podporu v oblasti vzdělávání

Program pojmenovaný po jednom z největších českých myslitelů J. A. Komenském je plánovaný na nové dotační období a bude zaměřen na podporu kvality a dostupnosti vzdělávání.

Více informací

29.07.2020

Konec OPPIK se blíží

Výzvy a možnosti čerpání dotací pro podnikatelské subjekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPIK) v druhé polovině roku 2020.

Více informací

29.07.2020

Příjem žádostí na fotovoltaiku do konce srpna 2020

Instalací FVE dosáhne podnik výrazných úspor při nákupu elektrické energie a tím sníží náklady na chod firmy. S dotací si žadatel zkrátí návratnost projektu zhruba na polovinu. Nejvhodnější pro FVE jsou provozy se stálým odběrem elektrické energie, např. chladírny... Více informací

1 2

Webdesign by Lewest.cz