O SPOLEČNOSTI OK GRANT

Společnost OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství pro projekty s podporou fondů Evrupské unie a národních dotačních programů. Zaměřuje se zejména na podnikatelské subjekty a možnosti získání dotací pro jejich záměry z operačního programu Podnikání a invace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro klienty z řad církví a neziskových organizací nabízí OK GRANT administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Společnost je členem uskupení majetkově propojených společností v rámci OK HOLDING.

 

NABÍDKA SLUŽEB

Naše služby zahrnují zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrových řízení na dodavatele dle pravidel dotačních titulů, zajištění realizačního managementu, tj. administrativy spjaté s vyplacením dotace a řízením projektu po dobu udržitelnosti. Umíme dojednat zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci od externích dodavatelů, jako jsou studie proveditelnosti, projektová dokumentace, energetické posudky, inženýrská činnost a další.

Dále vám též, v rámci sdružení OK HOLDING, umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.

 

AKTUALITY

 
21.01.2020

Dotace na fotovoltaiku

Mezi podporované aktivity dotačního programu Úspory energie se řadí mimo jiné instalace fotovoltaických systémů (FVE). V rámci OP PIK byla otevřena III. samostatná výzva.

Více informací

16.10.2019

Úspory energie pro hotely, penziony a gastro provozy

Dotační podporu jednoho z neoblíbenějších titulů programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) mohou v rámci V. výzvy nově využít i podniky působící v oblasti gastronomie. Více informací v následujícím článku.

Více informací

24.10.2018

Výzva ÚSPORY ENERGIE V otevřena

Výzva Úspory energie V byla vyhlášena 16. července 2019. Oproti předchozím výzvám dochází ke zmírnění podmínek pro získání dotace, tudíž je tato dotace dostupná většímu počtu zájemců z řad  podniků i zemědělských subjektů.

Více informací

Webdesign by Lewest.cz