Společnost OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství pro projekty s podporou fondů Evropské unie a národních dotačních programů. Zaměřuje se zejména na podnikatelské subjekty a možnosti získání dotací pro jejich záměry z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro klienty z řad církví a neziskových organizací nabízí OK GRANT administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Společnost je členem uskupení majetkově propojených společností v rámci OK HOLDING.

 

NABÍDKA SLUŽEB

Naše služby zahrnují zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrových řízení na dodavatele dle pravidel dotačních titulů, zajištění realizačního managementu, tj. administrativy spjaté s vyplacením dotace a řízením projektu po dobu udržitelnosti. Umíme dojednat zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci od externích dodavatelů, jako jsou studie proveditelnosti, projektová dokumentace, energetické posudky, inženýrská činnost a další.

Dále vám též, v rámci sdružení OK HOLDING, umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.

 

AKTUALITY

 
17.08.2021

Dotace na investice v rámci digitální transformace podniků

Cílem nové výzvy Digitální podnik programu ICT a sdílené služby je zavádění digitálních technologií určených k snižování tvorby odpadů a zvyšování produktivity a dostupnosti vnitropodnikových služeb.
15. 8. 2021

Více informací

09.08.2021

Nová výzva na podporu podnikům postiženým tornádem

Cílem nové výzvy programu Nemovitosti je rychlá podpora obnovy podnikatelské činnosti a dlouhodobého hmotného nemovitého majetku určená výhradně na podporu podnik. subjektů postižených zásahem tornáda dne 24. června 2021.
2. 8. 2021

Více informací

01.07.2021

OK HOLDING BULLETIN 3/2021

V první prázdninový den představujeme nový OK HOLDING BULLETIN. Přijměte tedy pozvání k návštěvě města Šumperka v titulním rozhovoru s Jakubem Jirglem, jeho místostarostou.

Více informací

1 2

Webdesign by Lewest.cz