Společnost OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství pro projekty s podporou fondů Evropské unie a národních dotačních programů. Zaměřuje se zejména na podnikatelské subjekty a možnosti získání dotací pro jejich záměry z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro klienty z řad církví a neziskových organizací nabízí OK GRANT administraci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Společnost je členem uskupení majetkově propojených společností v rámci OK HOLDING.

 

NABÍDKA SLUŽEB

Naše služby zahrnují zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh, organizaci výběrových řízení na dodavatele dle pravidel dotačních titulů, zajištění realizačního managementu, tj. administrativy spjaté s vyplacením dotace a řízením projektu po dobu udržitelnosti. Umíme dojednat zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci od externích dodavatelů, jako jsou studie proveditelnosti, projektová dokumentace, energetické posudky, inženýrská činnost a další.

Dále vám též, v rámci sdružení OK HOLDING, umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.

 

AKTUALITY

 
08.10.2021

Aktuální dotační možnosti pro obce do 3 000 obyvatel

Hlavním účelem jednotlivých programů je rekonstrukce, údržba a správa obecních budov, sportovišť a dalších veřejných nemovitostí či podpora výstavby technické infrastruktury obcí.

8. 10. 2021

Více informací

05.10.2021

Nová zelená úsporám - Bytové domy

Dotační podpora zaměřená na zateplení, novostavby, zdroje energie, adaptační a mitigační opatření a projektovou přípravu v rámci změny klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.
5. 10. 2021

Více informací

04.10.2021

OK HOLDING BULLETIN 4/2021

Poslední letošní vydání OK HOLDING BULLETINU právě vychází. V úvodním příspěvku představují naši kolegové z OK GROUP SLOVAKIA jednoho ze svých předních obchodních partnerů, společnost WOOD & Company, která v letošním roce slaví již 30 let svého působení ... Více informací

1 2

Webdesign by Lewest.cz