Představení

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní poradenství pro získání podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který nabízí spolufinancování investičních i neinvestičních výdajů vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti firem zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Nabízíme také zprostředkování dotací z Integrovaného operačního regionálního programuProgramu rozvoje venkova či Operačního programu Životní prostředí i národních dotací.

Dále vám též umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby.