29.07.2020

Příjem žádostí na fotovoltaiku do konce srpna 2020

Instalací FVE dosáhne podnik výrazných úspor při nákupu elektrické energie a tím sníží náklady na chod firmy. S dotací si žadatel zkrátí návratnost projektu zhruba na polovinu. Nejvhodnější pro FVE jsou provozy se stálým odběrem elektrické energie, např. chladírny... Více informací

31.03.2020

Dotace pro začínající podniky

V březnu byl zahájen příjem žádostí do programu Technologie - Výzva XI vyhlášeného v rámci OP PIK. Tato specifická výzva je určena pro podporu malých začínajících podniků. Více informací v následujícím článku.

Více informací
16.10.2019

Úspory energie pro hotely, penziony a gastro provozy

Dotační podporu jednoho z neoblíbenějších titulů programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) mohou v rámci V. výzvy nově využít i podniky působící v oblasti gastronomie. Více informací v následujícím článku.

Více informací
24.10.2018

Výzva ÚSPORY ENERGIE V otevřena

Výzva Úspory energie V byla vyhlášena 16. července 2019. Oproti předchozím výzvám dochází ke zmírnění podmínek pro získání dotace, tudíž je tato dotace dostupná většímu počtu zájemců z řad  podniků i zemědělských subjektů.

Více informací
24.10.2018

Nabídka pro církevní právní osoby

OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství. Náš tým vás provede celým dotačním procesem od prověření dotačních možností přes podání žádosti, zajištění výběrového řízení, vypracování žádosti o platbu a následných monitorovacích zpráv... Více informací

24.10.2018

Dotace na rekonstrukce posklizňových linek

V rámci dotačního titulu Úspory energie v OPPIK lze podpořit mj. i rekonstrukci posklizňových linek za předpokladu, že v rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti vyměňované technologie. Více informací v následujícím článku.

Více informací
1 2 3

Webdesign by Lewest.cz