Poslední možnost dotace na FVE do konce roku 2021

Cílem nové výzvy je podpořit přechod na čistší zdroje energie zvýšením instalovaného elektrického výkonu fotovoltaických elektráren u podpořených subjektů.

Podporované aktivity:
Podpora fotovoltaických elektráren, včetně akumulace elektrické energie, na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.)

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední i velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Cílové území: celá ČR, včetně Prahy.

Forma a míra popory:

 • Dotace je poskytována na FVE o velikosti od 1 kWp do 1 MWp.
 • Míra podpory činí 35 % z ceny FVE a 50 % z ceny bateriového úložiště.
 • Plánovaná alokace výzvy je 1 mld. Kč.

Další informace:

 • Pouze 1 odběrné místo na projekt.
 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby!
 • K žádosti není nutné zpracovávat Energetický posudek, není třeba stavební povolení.
 • Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů.
 • K žádosti je třeba doložit Smlouvu o připojení k elektrizační soustavě, dále vlastnická práva k nemovitosti a 2 poslední účetní závěrky žadatele.
 • Výzva je průběžná (kontinuální) a jednokolová.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení celého projektu).
 • Výzva bude vyhlášena 29. 10. 2021, se sběrem žádostí od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022.

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 731 669 875.

Webdesign by Lewest.cz