Dotace na rekonstrukce posklizňových linek

Výměna posklizňových linek v OPPIK Úspory energie

 • žadatel musí mít starou posklizňovou linku, kterou využívá, a je schopen zdokladovat spotřebu energie (faktury za LTO, plyn, elektřinu…),
 • staré zařízení je nutné ekologicky zlikvidovat,
 • součástí žádosti je energetický posudek (můžeme zajistit), stavební povolení není povinné, ale je bodově zvýhodněné,
 • posuzuje se (zjednodušeně) o kolik % se sníží odběr energie pro provoz (zemní plyn, propan-butan, elektřina), posuzuje se stávající a navrhovaný stav

Na co lze získat podporu:

 • výměna technologií: sušárny, čističky, transportní cesty,
 • modernizace elektroinstalace, včetně osvětlení,
 • propanové hospodářství, teplovodní přípojky, plynové přípojky,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • pomocné stavební práce

Výše dotace:

 • malé podniky – 50 % ze způsobilých výdajů (z výdajů, které přispívají k energetickým úsporám),
 • střední podniky – 40 %,
 • velké podniky – 30 %

Povinné přílohy k žádosti:

 • energetický posudek,
 • projektová dokumentace,
 • položkový rozpočet ke stavební části, cenové nabídky na technologie,
 • podnikatelský záměr,
 • další povinné formální přílohy

Bodování:

 • stavební povolení (resp. vyjádření stavebního úřadu),
 • trvalá úspora spotřeby energie – maximum bodů nad 40 % úspory energie,
 • ekologické kritérium – snížení emisí CO2 vzhledem k výši investice,
 • měrná finanční náročnost – úspora GJ vzhledem k výši investice,
 • instalace OZE – fotovoltaika, napojení na BPS

Příjem a hodnocení žádostí:

 • výzva je vyhlášena, sběr žádostí bude probíhat od září 2019 do dubna 2020, alokace 6 mld. Kč,
 • projekt musí být zrealizován nejpozději do března 2023,
 • průběžné vyhodnocování žádostí

Výběrové řízení na dodavatele:

 • vždy otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefon 731 669 875.

Webdesign by Lewest.cz