Výzva ÚSPORY ENERGIE V otevřena

Úspory energie

Program úspory energie se zaměřuje na podporu projektů ke snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích.

Míra podpory:

 • malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %,
 • dotace 500 tis. - 400 mil. Kč

Na co lze získat podporu:

 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru - zateplení, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení (pouze v případě náhrady za nové - LED),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Kdo může požádat o dotaci:

 • malé, střední a velké podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobími,
 • právnické i fyzické osoby, zemědělští podnikatelé

Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:

 • zemědělství,
 • zpracovatelský průmysl,
 • stavebnictví,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • IT činnosti,
 • právní a účetní činnosti, poradenství, výzkum a vývoj atd.

Další informace:

 • realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci,
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,
 • k přípravě žádosti o dotaci je povinný energetický posudek (umíme zajistit),
 • projekt musí být ukončen nejpozději do března 2023,
 • udržitelnost projektu je 3 roky (5 let pro velké podniky) od data ukončení projektu,
 • projekt lze rozdělit do více etap,
 • dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu),
 • zateplený objekt je možné částečně či úplně pronajímat, žadatel nemusí být vlastníkem objektu,
 • jsou podporovaná i komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace,
 • projekt nesmí být realizován na pozemku, který má způsob využití na bydlení,
 • výzva je vyhlášena, sběr žádostí probíhá od září 2019 do dubna 2020, alokace 6 mld. Kč.

Webdesign by Lewest.cz