Vyhlášení Výzvy VI programu podpory Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na projekty, které přispívají ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Na co lze získat podporu:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu 
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace akumulace elektrické energie

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední a velké podniky (podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ) s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
     o zpracovatelský průmysl;
     o zemědělství;
     o stavebnictví;
     o ubytování, stravování a pohostinství;
     o velkoobchod a maloobchod, apod.

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 30-50 % z celkových prokázaných způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována ve výši 500 tis. Kč – 200 mil. Kč.
 • Dotace není v režimu de minimis.
 • V rámci podpory de minimis lze mezi způsobilé výdaje zařadit také náklady na inženýrskou činnost, zajištění projektové dokumentace, energetického posudku a organizaci výběrového řízení.

Další informace:

 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • K žádosti o dotaci je nezbytný energetický posudek, který zajistíme.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023
 • Udržitelnost projektu je 3 roky (5 let pro velké podniky) od data ukončení projektu.
 • Projekt lze rozdělit do více etap.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen.
 • Výzva je vyhlášena se sběrem žádostí od 24. 11. 2020 do 30. 04. 2021, alokace 1 mld. Kč. 

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874.

Webdesign by Lewest.cz