Dotace na fotovoltaiku

Fotovoltaické systémy v OP PIK Úspory energie

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Na co lze získat podporu:

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku
 • výdaje na pořízení projektové dokumentace stavby a inženýrská činnost

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední a velké podniky či fyzické osoby podnikající s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
     - stavebnictví
     - velkoobchod a maloobchod
     - ubytování, stravování a pohostinství
     - zpracovatelský průmysl
     - doprava, apod.

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 60-80 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována ve výši 2 mil. Kč – 50 mil. Kč.
 • Dotace není v režimu de minimis.

Další informace:

 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • K žádosti o dotaci je nezbytný energetický posudek, který zajistíme.
 • Projekt musí být ukončen do 3 let od podání žádosti.
 • Udržitelnost projektu je 3 roky (5 let pro velké podniky) od data ukončení projektu.
 • Projekt lze rozdělit do více etap.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Sběr žádostí probíhá od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020, alokace 500 mil. Kč.

Instalací FVE dosáhne podnik výrazných úspor při nákupu elektrické energie a tím sníží náklady na chod firmy. S dotací si žadatel zkrátí návratnost projektu zhruba na polovinu. Nejvhodnější pro FVE jsou provozy se stálým odběrem elektrické energie, např. chladírny, mrazírny, sklady potravin, výrobní závody s celodenním provozem, stáje atd.

 V rámci žádosti je třeba nechat si zhotovit indikativní nabídku na FVE. Optimální návrh fotovoltaické elektrárny zajistí, že převážná většina vyrobené elektrické energie je spotřebována žadatelem a není ji potřeba nakoupit ze sítě, což je jedna z podmínek dotačního titulu.

 Našim klientům nabízíme jak samotné dotační poradenství, tak i zajištění indikativní nabídky na FVE, případně navazujících povinných příloh k žádosti o dotaci, jako je projekt a energetické posouzení.

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefonní číslo +420 603 833 874. 

Webdesign by Lewest.cz