Úspory energie pro hotely, penziony a gastro provozy

Zateplení, modernizace či výměna vybavení gastro provozoven v OPPIK Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na projekty, které přispívají ke snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Program nově podporuje i segment ubytování a stravování vč. modernizace profesionálního kuchyňského vybavení.

Na co lze získat podporu:

 • Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, tzn. výměna stávající technologie za moderní a energeticky úsporné kuchyňské vybavení např. konvektomaty, multifunkční pánve, varné systémy, mycí centra a stroje, chladící a mrazící skříně apod.
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.
 • Modernizace soustav osvětlení.
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov: o zateplení obvodového pláště
      - výměna otvorových výplní
      - instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Instalace některých typů obnovitelných zdrojů energie.
 • Instalace kogenerační jednotky.

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé, střední a velké podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Hlavní předmět podnikání musí spadat mezi tzv. podporovaná odvětví:
     - ubytování, stravování a pohostinství
     - zpracovatelský průmysl – výroba potravinářských výrobků, nápojů atd.

Forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 30-50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována ve výši 500 tis. Kč – 15 mil. EUR.
 • Dotace není v režimu de minimis.
 • Způsobilé jsou výdaje přispívající k úspoře energie vč. nákladů na pořízení projektové dokumentace, energetického posudku a organizaci výběrového řízení.

Další informace:

 • Realizace projektu může být zahájena po podání žádosti o dotaci.
 • K žádosti o dotaci je nezbytný energetický posudek, který zajistíme.
 • Projekt musí být ukončen do 3 let od podání žádosti.
 • Udržitelnost projektu je 3 roky (5 let pro velké podniky) od data ukončení projektu.
 • Projekt lze rozdělit do více etap.
 • Dotace je vyplácena zpětně (po ukončení každé etapy či celého projektu).
 • Platí průběžné vyhodnocování žádostí.
 • Výběrové řízení na dodavatele otevřené, s uveřejněním na profilu zadavatele.
 • Výzva je vyhlášena, se sběrem žádostí od září 2019 do dubna 2020, alokace 6 mld. Kč.

V případě zájmu o vyřízení dotace volejte na telefon 731 669 875.

Gastro provoz

Webdesign by Lewest.cz