Pojištění

OK GROUP a.s.

Prostřednictvím makléřské skupiny OK GROUP Vám v rámci komplexnosti našich služeb můžeme nabídnout profesionální servis v oblasti pojištění zemědělských, průmyslových a podnikatelských rizik u majetku pořízeného s využitím dotací. Zároveň Vám nabízíme pojištění doby udržitelnosti projektu, díky kterému se v případě potíží vyhnete nutnosti vrácení dotační podpory nebo její části (podrobnosti sdělí specialisté OK GROUP).

V případě zájmu o revizi Vašich stávajících pojistných smluv odborně kvalifikovaný tým OK GROUP pro Vás:

  • připraví analýzu stávajícího stavu pojistné ochrany a pojistných rizik
  • vypracuje nabídky pojistné ochrany s využitím všech významných pojistitelů na pojistném trhu
  • doporučí Vám nejvhodnější nabídku
  • zastoupí Vás na jednáních s pojistiteli u specifických pojistných produktů
  • připraví Vám pojistné smlouvy a bude je odborně spravovat
  • poskytne Vám asistenci při vyřizování a likvidaci pojistných událostí


Filozofie práce makléřské skupiny OK GROUP spočívá v pravidelném kontaktu s klientem, sledování jeho potřeb a profesionálním zajištění jeho pojistného zájmu.