Ostatní dotace

Sesterská společnost Agroteam CZ s.r.o. vám dokáže stejně komplexně zajistit přípravu projektů v oblasti životního prostředí a zemědělských dotací.

Program rozvoje venkova

Podpora z tohoto programu je zaměřena zejména na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, na investice do konkurenceschopnosti a inovací zemědělských podniků a dále na podporu vstupu mladých lidí do zemědělství.

Více informací naleznete ZDE.

Operační program životní prostředí

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému okruhu žadatelů. V Operačním programu Životní prostředí moho žádat obce a města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, fyzické osoby podnikající i neziskové organizace. Se získáním dotace Vám pomůže tým zaměstnanců společnosti Agroteam CZ s.r.o., který se specializuji pouze na oblast dotací z OPŽP.

Více informací naleznete ZDE.