INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP


Program IROP se zaměřuje na několik oblastí, především na podporu územního rozvoje, zvyšování kvality infrastruktury, veřejných služeb i veřejné správy a na podporu udržitelného rozvoje. Podpora je zacílena i na sociální integraci, např. sociální podnikání, sociální bydlení apod. V programu může o podporu žádat široké spektrum subjektů – fyzické osoby podnikající, právnické osoby, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané státem či kraji apod.

Jednotlivé osy

  • PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
  • PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných instituc
  • PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
  • PO 5: Technická pomoc

Jednotlivé výzvy jsou vyhlašovány průběžně.