Poradenské služby

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní poradenství pro získání podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který nabízí spolufinancování investičních i neinvestičních výdajů vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti firem zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Nabízíme také zprostředkování dotací z Integrovaného operačního regionálního programuProgramu rozvoje venkova či Operačního programu Životní prostředí i národních dotací.

Dále vám též umíme nabídnout výhodné pojištění majetku pořízeného z dotací i mimo ně, pojištění doby udržitelnosti projektů a související finanční služby. 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství úzce specializované na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento operační program je primárně zaměřen na průmyslový sektor, nicméně v některých opatřeních je možnost získat dotaci rozšířena i na zemědělské podnikatele či výzkumné organizace.

Ostatní dotace

Sesterská společnost Agroteam CZ s.r.o. vám dokáže stejně komplexně zajistit přípravu projektů v oblasti životního prostředí a zemědělských dotací.

Financování

V případě potřeby předfinancování pojektu jsme schopni Vám zprostředkovat kontakt s úvěrovým specialistou.

 

Pojištění

Společnost OK GROUP a.s. poskytuje kompletní servis v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění, občanského pojištění, pojištění obecního majetku, risk managementu a finančních služeb souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím.