Ing. Aleš Kudláč
Dotační poradenství OP PIK, IROP národní dotace
mobil: 731 669 875
e-mail: kudlac@okgrant.cz

Ing. Zuzana Bumbová
Dotační poradenství OP PIK, IROP neziskové organizace
mobil: 734 687 831
e-mail: zbumbova@okgrant.cz