Soubor informací pro zpracování analýzy dotačního potenciálu

Díky vyplnění níže uvedených otázek bude pro Vás zdarma zpracována tzv. ANALÝZA DOTAČNÍHO POTENCIÁLU, jejímž obsahem bude zhodnocení možností využití dostupných dotačních programů pro Vaše budoucí projekty.

Podpora Vašich plánovaných investičních aktivit s pomocí správně zvoleného dotačního programu a kontrukce financování, pak v konečném důsledku výrazně sníží nároky na externí financování či uvolní vlastní prostředky na další rozvoj společnosti například v oblastech, které není možné z dotací podporovat.

 
* jsou označené povinné položky