Výzva VII. programu TECHNOLOGIE

Na co je program zaměřen:

 • Cílem programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Jaké náklady jsou způsobilé:

 • Pořízení nových strojů
 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • Propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Kdo může o dotaci požádat:

 • Malé a střední podniky s min. 2 uzavřenými účetními obdobími

Jaká je forma a míra podpory:

 • Míra podpory je 35-45 % z celkových způsobilých výdajů projektu, podle velikosti podniku
 • Dotace je poskytována ve výši 1 mil. - 20 mil. Kč
 • Dotace je v režimu de minimis

Další informace:

 • Výzva je nyní vyhlášena, sběr žádostí je plánován do května 2018
 • Projekt musí být ukončen do 3 let od podání žádosti
 • Udržitelnost projektu je 5 let od data ukončení projektu